Gizlilik İlkeleri

                                                                                               GRİUS YAYINEVİ

                                                AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI


İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalar ve politikalar içermektedir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Bu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, Grius Yayınevi tarafından sunulan hizmetler sırasında işlenen kişisel verilerin korunması ve gizliliğinizi sağlama amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler

Grius Yayınevi tarafından işlenen kişisel veriler, aşağıda belirtilen türleri içerebilir:


Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, Doğum Tarihi)

İletişim Bilgileri (E-posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Adresi)

Lokasyon Bilgileri (Bulunduğunuz Konum)

Sipariş Bilgileri (Satın Alınan Kitaplar, Sipariş Tarihi)

Ödeme Bilgileri (Kredi Kartı Bilgileri, Fatura Bilgileri)

İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Giriş/Çıkış Bilgileri)

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:


Siparişlerin Alınması ve İşlenmesi

Ürün ve Hizmetlerin Sunulması

Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi

İşlem Güvenliğinin Sağlanması

Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Pazarlama Faaliyetleri (Onayınız doğrultusunda)

Hukuki Süreçlerin ve Resmi Kurumlarla İletişim Süreçlerinin Takibi ve İcra Edilmesi

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuat ve KVKK'ya uygun olarak, iş ortaklarına, tedarikçilere ve yetkili kamu kurumlarına belirli amaçlar doğrultusunda aktarılabilir.


Çerezler (Cookies)

Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, web sitesi deneyiminizi kişiselleştirmek ve iyileştirmek için kullanılır. Çerez politikamıza web sitemizden ulaşabilirsiniz.


Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:


Kişisel Verilerin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme

Kişisel Verilerin İşlenme Amacını ve Kullanılma Amacını Öğrenme

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılıp Aktarılmadığını Öğrenme

Kişisel Verilerin Düzeltme ve Silinmesini Talep Etme

Otomatik İşleme Karşı İtiraz Etme

Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı İşlenmesi Nedeniyle Zarar Görmüşse, Zararın Giderilmesini Talep Etme

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizi korumak için uygun fiziksel ve teknik güvenlik önlemleri alınmış olup, internet üzerinden iletişimin tamamen güvenli olmadığını unutmayınız.


Diğer Hükümler

Bu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve Türkiye'de yorumlanacaktır. Grius Yayınevi, politika ve uygulamalarını zaman zaman güncelleyebilir.