İkinci Baskı!
İkinci Baskı!

1899 - 1902 yılları arasında Güney Afrika’da cereyan eden savaş, dünya politikacılarını etkilemiş ve tüm dikkati yaşlı kıtanın ucundaki ahaliye sevk etmişti. Bütün bu gelişmelerin farkında olan Osmanlı Devleti ve aydınları konuyu yakından takip etmiş ve bölgeye bir gözlemci göndermişti. Bir Osmanlı münevveri olan Avlonyalı İsmail Kemal Bey, Transvaal Meselesi adlı mühim eserinde bu konuyu işlemiş ve eseri pek çok dile çevrilmiştir. 


Halim Gençoğlu orijinal çevirinin yanı sıra dipnotları ve geniş açıklamalı ön sözü ile saha çalışmalarına bir kaynak sunmaktadır. 


Eski Arnavutluk başbakanının kaleminden çıkan bu eser. Güney Afrika’nın siyasi derinliklerini keşfetmek isteyen okurları o coğrafyaya sürüklüyor.Transvaal Savaşı ikinci baskısıyla şimdi kitapçılarda ve çevrimiçi satış platformlarında bulunabilir. 


Grius Yayınevi olarak, Afrika kıtasını daha yakından tanımak için, bölgeye dair yapılan çalışmalara destek vermeye devam ediyoruz.